Bài test 5

Bài test 4

Bài test 3

Bài test 2

Bài test 1

Ông già Noel trong truyền thuyết là ai?

Ai là người đầu tiên vẽ ra lá cờ đỏ sao vàng?

Sang tên xe cần những giấy tờ gì?

Lỗi phạt không sang tên đổi chủ của phương tiện giao thông như thế nào?

Tại sao nên ăn cá biển?