Ai là người sáng lập Apple?


(24H Khám Phá)- Trái với những điều thường nghĩ, Apple là một công ty đồng sáng lập bởi 3 thành viên: Steve Jobs, Steve Wozniak, và Ronald Wayne. Ban đầu, Wayne làm việc với Jobs ở Atari và kí hợp đồng đầu tiên của Apple, thiết kế logo đầu tiên, và đồng thời là tác giả của cuốn sổ tay cho Apple-I. Mặc dù nắm giữ 10% trong tổng số cổ phần của công ty mới thành lập, Wayne không được nhắc đến như một thành viên đồng sáng lập của Apple, vì chỉ sau 2 tuần nhận được ông đã bán số cổ phần đó đi.
Bài viết cùng chủ đề trên 24hplus
NHẬN XÉT

* Nhập nhận xét của bạn

* Bấm vào 'Nhận xét với tên' chọn 'Tên/URL'

* Điền tên của bạn, URL không phải điền

Không có nhận xét nào:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT TRÊN 24H KHÁM PHÁ
.
24H Khám phá .com
Lên đầu trang
.