Ai là nhà thiên văn đầu tiên có công trình nghiên cứu các vì sao?


(24H Khám Phá)- Đối với ngành thiên văn học, việc gián tiếp đến với các vì sao phải kể công lao của Claude Ptolémée (90-168), nhà thiên văn người Hy Lạp cổ đại. Ông là “cha đẻ” của thuyết “Địa tâm hệ” xem trái đất là trung tâm của vũ trụ, từng làm cơ sở nghiên cứu suốt 1.000 năm về các vì sao. Đến thế kỷ thứ X, có nhà thiên văn An Suphi (903-986) người Ba Tư, đã lập được danh sách hơn 1.000 ngôi sao, xác lập vị trí và độ sáng của chúng trong vũ trụ bao la, đồng thời ông còn vẽ tranh minh hoạ một số chòm sao chính.

Tuy nhiên, đến thế kỷ XVI, nhà thiên văn Nicolas Copernic (1473-1543) người Ba Lan mới thực sự có phát kiến vĩ đại, khi ông công bố thuyết “Nhật tâm hệ” cho thấy trái đất quay xung quanh mặt trời và mặt trời nằm trong vũ trụ. Đây là kết quả mà nhà bác học Copernic kiên trì quan sát bầu trời trong 30 năm, cộng với những bài toán thiên văn hết sức phức tạp.

Bài viết cùng chủ đề trên 24hplus
NHẬN XÉT

* Nhập nhận xét của bạn

* Bấm vào 'Nhận xét với tên' chọn 'Tên/URL'

* Điền tên của bạn, URL không phải điền

Không có nhận xét nào:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT TRÊN 24H KHÁM PHÁ
.
24H Khám phá .com
Lên đầu trang
.